Vật lý 10 Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10

thi247

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10 gồm 7 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án và các bài tập tự luận bám sát nội dung, cấu trúc đề thi HK2 Vật lý 10. Việc ôn tập đề cương này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 bao quát lại các kiến thức trọng tâm Vật lý 10, nắm được các dạng bài thường xuất hiện và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Vật lý 10:
+ Động lượng của một vật bảo toàn trong trường hợp nào sau đây?
A. Vật đang chuyển động tròn đều.
B. Vật đang chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nằm ngang.
C. Vật đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang.
D. Vật đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang.
+ 6 gam khí ở trạng thái khí ở trạng thái có p1 = 6 atm; có V1 = 2 lít; T1 = 270C biến đổi đẳng áp sang trạng thái 2 có nhiệt độ T2 = 6270C sau đó biến đổi đẳng tích sang trạng thái 3 có áp suất p3 = 2 atm. Cuối cùng biến
đổi đẳng nhiệt sang trạng thái 4 mà khối lượng riêng của khí lúc đó là D = 2g/lit.
a) Tìm thể tích của khí sau khi biến đổi đẳng áp.
b) Tìm nhiệt độ của khí sau khi biến đổi đẳng tích.
c) Tìm áp suất của khí sau khi biến đổi đẳng nhiệt.
d) Vẽ đường biểu diễn các biến đổi trên trên các hệ tọa độ (p,V); (p,T); (p,T).
+ Một viên đá có khối lượng 100 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s từ mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Tính động năng của viên đá lúc ném. Suy ra cơ năng của viên đá?
b) Tìm độ cao cực đại mà viên đá đạt được.
c) Ở độ cao nào thì thế năng của viên đá bằng động năng của nó?

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 
Ⓣ Ⓗ Ⓘ ② ④ ⑦ ❀ ⓒ ⓞ ⓜ

 
Top