nguyên hàm - tích phân

  1. thi247

    Kiến thức Toán 12 Cách tính tích phân hàm phân thức hữu tỉ

    Tích phân hàm phân thức hữu tỉ là một trong những dạng tích phân rất quan trọng mà học sinh cần nắm vững, nhiều bài toán tích phân sau quá trình biến đổi cũng đưa về dạng tích phân hàm phân thức hữu tỉ. Dó đó, việc nhuần nhuyễn dạng tích phân này là một đòi hỏi tất yếu đối với học sinh khi học...
Top