Trang chủ

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ đối với bạn … thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

ĐỀ THI THỬ THPTQG
Toán Vật lý Hóa học
Sinh học Tiếng Anh Ngữ Văn
Lịch sử Địa lý GDCD

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện.

TÀI LIỆU 12 TÀI LIỆU 11 TÀI LIỆU 10
Toán 12 Toán 11 Toán 10
Vật lý 12 Vật lý 11 Vật lý 10
Hóa học 12 Hóa học 11 Hóa học 10
Sinh học 12 Sinh học 11 Sinh học 10
Tiếng Anh 12 Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 10
Ngữ Văn 12 Ngữ Văn 11 Ngữ Văn 10
Lịch sử 12 Lịch sử 11 Lịch sử 10
Địa lý 12 Địa lý 11 Địa lý 10
GDCD 12 GDCD 11 GDCD 10

Những gì chúng ta biết trong ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ lỗi thời. Nếu ngừng học tập thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

HK1 – 12 HK1 – 11 HK1 – 10
HK1 Toán 12 HK1 Toán 11 HK1 Toán 10
HK1 Vật lý 12 HK1 Vật lý 11 HK1 Vật lý 10
HK1 Hóa học 12 HK1 Hóa học 11 HK1 Hóa học 10
HK1 Sinh học 12 HK1 Sinh học 11 HK1 Sinh học 10
HK1 Tiếng Anh 12 HK1 Tiếng Anh 11 HK1 Tiếng Anh 10
HK1 Ngữ Văn 12 HK1 Ngữ Văn 11 HK1 Ngữ Văn 10
HK1 Lịch sử 12 HK1 Lịch sử 11 HK1 Lịch sử 10
HK1 Địa lý 12 HK1 Địa lý 11 HK1 Địa lý 10
HK1 GDCD 12 HK1 GDCD 11 HK1 GDCD 10

Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời và có được giấc mơ của mình khi mọi người chỉ ao ước.

HK2 – 12 HK2 – 11 HK2 – 10
HK2 Toán 12 HK2 Toán 11 HK2 Toán 10
HK2 Vật lý 12 HK2 Vật lý 11 HK2 Vật lý 10
HK2 Hóa học 12 HK2 Hóa học 11 HK2 Hóa học 10
HK2 Sinh học 12 HK2 Sinh học 11 HK2 Sinh học 10
HK2 Tiếng Anh 12 HK2 Tiếng Anh 11 HK2 Tiếng Anh 10
HK2 Ngữ Văn 12 HK2 Ngữ Văn 11 HK2 Ngữ Văn 10
HK2 Lịch sử 12 HK2 Lịch sử 11 HK2 Lịch sử 10
HK2 Địa lý 12 HK2 Địa lý 11 HK2 Địa lý 10
HK2 GDCD 12 HK2 GDCD 11 HK2 GDCD 10

Đối với tôi học tập có nghĩa là sự tò mò không giới hạn bất cứ chủ đề nào và không bao giờ chấp nhận câu trả lời cuối cùng cho đến khi chúng ta đã khám phá mọi khả năng có thể và không còn gì hơn nữa để biết.

KSCL – 12 KSCL – 11 KSCL – 10
KSCL Toán 12 KSCL Toán 11 KSCL Toán 10
KSCL Vật lý 12 KSCL Vật lý 11 KSCL Vật lý 10
KSCL Hóa học 12 KSCL Hóa học 11 KSCL Hóa học 10
KSCL Sinh học 12 KSCL Sinh học 11 KSCL Sinh học 10
KSCL Tiếng Anh 12 KSCL Tiếng Anh 11 KSCL Tiếng Anh 10
KSCL Ngữ Văn 12 KSCL Ngữ Văn 11 KSCL Ngữ Văn 10
KSCL Lịch sử 12 KSCL Lịch sử 11 KSCL Lịch sử 10
KSCL Địa lý 12 KSCL Địa lý 11 KSCL Địa lý 10
KSCL GDCD 12 KSCL GDCD 11 KSCL GDCD 10

Không có giới hạn cho quy trình học cách để học. Sự thực một khi con người đã có được hứng thú để tìm những con đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ sợ bị buồn chán.

HSG – 12 HSG – 11 HSG – 10
HSG Toán 12 HSG Toán 11 HSG Toán 10
HSG Vật lý 12 HSG Vật lý 11 HSG Vật lý 10
HSG Hóa học 12 HSG Hóa học 11 HSG Hóa học 10
HSG Sinh học 12 HSG Sinh học 11 HSG Sinh học 10
HSG Tiếng Anh 12 HSG Tiếng Anh 11 HSG Tiếng Anh 10
HSG Ngữ Văn 12 HSG Ngữ Văn 11 HSG Ngữ Văn 10
HSG Lịch sử 12 HSG Lịch sử 11 HSG Lịch sử 10
HSG Địa lý 12 HSG Địa lý 11 HSG Địa lý 10
HSG GDCD 12 HSG GDCD 11 HSG GDCD 10

Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Điều chúng ta không biết mênh mông như đại dương.