Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc gồm 5 trang, được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với điền từ, đề có đáp án và hướng dẫn làm bài. Trích dẫn … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Ngữ Văn 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Ngữ Văn đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Hóa học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Hóa học đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Tiếng Anh 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Tiếng Anh đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Toán đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh đã … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Vật lý 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Vật lý đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Sinh học 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Sinh học đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Để giúp các em học sinh lớp 11 ôn lại kiến thức Toán 10 đã học, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em chuẩn bị cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm … Xem thêm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, có tổng cộng 8 mã đề thi, … Xem thêm