Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa mã đề 132 được biên soạn nhằm đánh giá các kiến thức Anh Văn 11 mà học sinh vừa học, đề gồm 3 trang với 40 câu hỏi trắc … Xem thêm

Đề KSCL Vật lý 12 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề KSCL Vật lý 12 lần 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 485 gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh hoàn thành đề thi trong thời gian 90 phút, đề nhằm đánh giá kiến thức đầu … Xem thêm

Đề khảo sát lần 1 năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề khảo sát lần 1 năm 2018 – 2019 Vật lý 11 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương được biên soạn theo hình thức tự luận với 20 câu hỏi và bài tập, mỗi câu tương ứng với 0.5 điểm, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi … Xem thêm

Đề khảo sát Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

Đề khảo sát Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1 được biên soạn theo hình thức đề thi thử Toán dự kiến dành cho năm học 2018 – 2019 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh … Xem thêm

Đề thi định kỳ lần 1 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Nhằm hỗ trợ các em trong quá trình tìm kiếm tài liệu và đề thi, THI247.com giới thiệu đến toàn thể các em học sinh khối 10 đề thi định kỳ lần 1 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 do trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) … Xem thêm