Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường ngày 26 tháng 10 năm 2018, đề gồm 1 trang với 4 câu hỏi tự luận, yêu cầu học sinh … Xem thêm

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường ngày 27 tháng 10 năm 2018, đề gồm 1 trang với 3 câu hỏi tự luận, yêu cầu học sinh … Xem thêm

Đề kiểm tra 45 phút lần 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra 45 phút lần 1 Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 132 gồm 2 trang với 30 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giao … Xem thêm

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường ngày 27 tháng 10 năm 2018. THI247.com hy vọng thông qua việc tham khảo đề thi này, các em sẽ có … Xem thêm

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi tại trường vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, đề gồm 1 trang với 3 câu hỏi tự luận, yêu cầu học … Xem thêm

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn và tổ chức thi vào ngày 27 tháng 10 năm 2018, đề gồm 1 trang với 3 câu hỏi tự luận, yêu cầu học sinh làm … Xem thêm