Đề thi KSCL lần 1 năm 2018 – 2019 môn Ngữ Văn 11 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Hôm qua (12/11/2018), trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn 11, đây là kỳ kiểm tra Ngữ Văn 11 thường niên được tổ chức trong giai đoạn giữa học kỳ … Xem thêm

Đề thi KSCL lần 1 năm 2018 – 2019 môn Ngữ Văn 10 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Hôm qua (12/10/2018), trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2018 – 2019 môn Ngữ Văn 10, đây là kỳ kiểm tra Ngữ Văn 10 thường niên được tổ chức trong giai đoạn giữa học kỳ … Xem thêm

Đề thi KSCL lần 1 năm 2018 – 2019 môn Tiếng Anh 11 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Hôm qua (12/11/2018), trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2018 – 2019 môn Tiếng Anh 11, đây là kỳ kiểm tra Tiếng Anh 11 thường niên được tổ chức trong giai đoạn giữa học kỳ … Xem thêm

Đề thi KSCL lần 1 năm 2018 – 2019 môn Tiếng Anh 10 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Hôm qua (12/11/2018), trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần 1 năm học 2018 – 2019 môn Tiếng Anh 10, đây là kỳ kiểm tra Tiếng Anh 10 thường niên được tổ chức trong giai đoạn giữa học kỳ … Xem thêm

Đề thi KSCĐ Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Ngữ Văn 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – … Xem thêm

Đề thi KSCĐ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh … Xem thêm

Đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – … Xem thêm