Đề thi chuyên đề Ngữ Văn 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Ngữ Văn lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại … Xem thêm

Đề thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Tiếng Anh lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại … Xem thêm

Đề thi chuyên đề Lịch sử 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Lịch sử lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại … Xem thêm

Đề thi chuyên đề Địa lí 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Địa lí lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại … Xem thêm

Đề thi chuyên đề GDCD 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề GDCD lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá … Xem thêm

Đề thi chuyên đề Toán 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Toán lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá … Xem thêm