397 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục Công dân 12 có đáp án

Tài liệu gồm 43 trang tuyển chọn 397 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục Công dân 12 có đáp án, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được trích từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD, được sắp xếp theo từng đơn vị bài học tương ứng trong SGK GDCD 12.

Bài 1. Pháp luật và đời sống.
Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước tòa án. B. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. C. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về quyền lợi chính đáng. D. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về nghĩa vụ.
Bài 2. Thực hiện pháp luật.
Đối tượng nào sau đây không bị xử phạt hành chính?
A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi B. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi. C. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi D. Người từ dưới 16 tuổi.
Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:
A. dân tộc, giới tính, tôn giáo. B. thu nhập, tuổi tác, địa vị. C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo. D. dân tộc, độ tuổi, giới tính.
Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống.
Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:
A. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ. B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em. C. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ. D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.
Việt Nam là quốc gia có:
A. Có một tôn giáo hoạt động B. Đa tôn giáo. C. Không có tôn giáo nào hoạt động D. Chỉ có Đạo Phật và Thiên Chúa giáo.
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
C và D cãi nhau, C đã dùng những lời lẽ xúc phạm D trước các bạn trong lớp. Hành vi của C đã xâm phạm:
A. Quyền bất khả xâm phạm về danh dự. B. Quyền bất khả xâm phạm về đời tư. C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. D. Quyền được pháp luật bảo vệ về uy tín cá nhân.
Bài 7. Quyền dân chủ cơ bản của công dân.
Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực:
A. văn hóa B. chính trị C. tinh thần D. xã hội.
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại:
A. sự phát triển toàn diện của công dân. B. sự công bằng, bình đẳng. C. cơ hội việc làm. D. cơ hội phát triển.
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
Tăng cường quốc phòng, giữ vừng an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là?
A. Toàn dân. B. Quân đội nhân dân. C. Công an nhân dân. D. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

[ads]