48 bài toán vận dụng (8 – 9 – 10) chủ đề khối đa diện và thể tích của chúng

Tài liệu gồm 31 trang, tuyển chọn 48 bài toán vận dụng (8 – 9 – 10) chủ đề khối đa diện và thể tích của chúng trong chương trình môn Toán lớp 12.

Câu 1: (SGD VĨNH PHÚC) Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D có AB a AD a Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB và AC Hướng dẫn giải Chọn C. Ta có: 2 2 A C A B B C a Kẻ B H A C Vì BB ACC A nên d BB AC d BB ACC.
Câu 2: (SGD VĨNH PHÚC) Cho hình chóp S ABC có SA ABC tam giác ABC vuông cân tại B AC a và SA a. Gọi M là trung điểm cạnh SB. Tính thể tích khối chóp S AMC. Hướng dẫn giải Chọn A. Xét tam giác vuông cân ABC có: AC AB BC a ABC S AB B Áp dụng định lí Sim-Son ta có: V SA SM SC V SA SB SC.
Câu 3: (SGD VĨNH PHÚC) Cho hình lăng trụ đứng 1 1 1 ABC ABC có AB a AA a và BAC Gọi K I lần lượt là trung điểm của các cạnh CC1 BB1. Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ABK. Hướng dẫn giải Chọn C. Ta có 1 1 IK B C BC AB AC AB Kẻ AH BC khi đó AH là đường cao của tứ diện A BIK IKB A IBK S IK KB a V Mặt khác áp dụng định lý Pitago và công thức Hê-rông ta tính đc.

[ads]