Bài tập chọn lọc hình vẽ thí nghiệm có đáp án và lời giải – Nguyễn Công Kiệt

Tài liệu gồm 46 trang được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Công Kiệt, tuyển chọn bài tập chọn lọc chuyên đề hình vẽ thí nghiệm từ các đề thi thử THPTQG môn Hóa học, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn tập thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

A. LƯU Ý CHUNG
I. Về dụng cụ và hóa chất.
+ Hóa chất sử dụng là những chất gì?
+ Hóa chất có tác dụng gì?
+ Dụng cụ lắp đặt: Nằm nghiêng hay ngang? Vai trò của nó trong bộ thí nghiệm? Phản ứng xảy ra trong dụng cụ chứa hóa chất là gì?
+ Điều kiện phản ứng: Đặc, loãng, rắn, có cần đun nóng hay không?
+ Thu khí bằng cách nào?
II. Điều chế một số chất khí trong phòng thí nghiệm.
+ Chất lỏng + Chất rắn.
+ Chất lỏng + Chất lỏng.
+ Chất rắn + Chất rắn.
III. Cách thu khí.
Phải nắm vững tính chất vật lý (tính tan và tỉ khối) để áp dụng phương pháp thu khí đúng:
+ Thu theo phương pháp đẩy không khí.
+ Thu theo phương pháp đẩy nước.
+ Khí ít tan trong nước.
IV. Làm khô khí.
+ Nguyên tắc chọn chất làm khô: Giữ được nước và không có phản ứng với chất cần làm khô.
+ Các chất làm khô.
+ Các khí.
V. Tách và tinh chế các chất.
1. Nguyên tắc chung.
2. Các phương pháp điển hình:
Phương pháp chưng cất; Phương pháp chiết; Phương pháp kết tinh; Phương pháp lọc; Phương pháp từ tính; Phương pháp lắng gạn; Phương pháp điện li; Phương pháp thẩm thấu; Phương pháp sắc ký; Phương pháp li tâm; Phương pháp hấp phụ; Phương pháp thăng hoa.
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]