Bài tập thể tích khối lăng trụ đều ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề thể tích khối lăng trụ đều, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán thể tích khối lăng trụ đều được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cho khối lập phương có cạnh bằng a thể tích của khối lập phương là V = a3.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán tính thể tích của khối lập phương.
2. Hướng giải: Áp dụng công thức tính thể tích để làm bài toán.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]