Các dạng bài tập tụ điện

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh khối 11 tài liệu các dạng bài tập tụ điện, nhằm hỗ trợ các em trong quá trình tìm hiểu, học tập chương trình Vật lý lớp 11. Tài liệu gồm 24 trang tóm tắt lý thuyết cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập thường gặp liên quan đến tụ điện.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng bài tập tụ điện:
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Các kiến thức chung về tụ điện
+ Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện.
+ Tụ điện dùng để chứa điện tích.
+ Tụ điện là dụng cụ được dùng phổ biến trong các mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến. Nó có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch điện.
+ Độ lớn điện tích trên mỗi bản của tụ điện khi đã tích điện gọi là điện tích của tụ điện.
+ Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
+ Đơn vị điện dung là fara (F).
+ Điện dung của tụ điện phẳng C.
+ Mỗi tụ điện có một hiệu điện thế giới hạn. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ vượt quá hiệu điện thế giới hạn thì lớp điện môi giữa hai bản tụ bị đánh thủng, tụ điện bị hỏng.
2. Ghép các tụ điện
+ Ghép song song: Điện dung của bộ tụ ghép song song lớn hơn điện dung của các tụ thành phần; ghép song song để tăng điện dung của bộ tụ.
+ Ghép nối tiếp: Điện dung của bộ tụ ghép nối tiếp nhỏ hơn điện dung của mỗi tụ thành phần; ghép nối tiếp để tăng hiệu điện thế giới hạn của bộ tụ.
3. Năng lượng tụ điện đã tích điện
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Tính điện dung, điện tích của tụ điện, hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
Phương pháp: Vận dụng các công thức:
+ Điện dung của tụ điện.
+ Điện dung của tụ điện phẳng.
+ Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện.
+ Điện tích của tụ điện.
Dạng 2: Ghép các tụ chưa tích điện. 
Phương pháp: Với dạng bài tập này, ta cần nhận dạng mạch điện (gồm những phần tử nào, ghép với nhau ra sao) rồi vận dụng các công thức của mạch nối tiếp và song song.
Dạng 3: Ghép các tụ đã tích điện.
Phương pháp:
+ Khi ghép các tụ đã tích điện với nhau, các kết quả về điện tích đối với bộ tụ ghép không tích điện trước là không áp dụng được.
+ Với dạng bài tập này, ta sử dụng hai loại phương trình: Phương trình về hiệu điện thế, Phương trình bảo toàn điện tích của hệ cô lập.
+ Điện lượng di chuyển qua một đoạn mạch.
Dạng 4: Hiệu điện thế giới hạn của tụ điện.
Phương pháp:
+ Trường hợp một tụ điện.
+ Trường hợp nhiều tụ điện.
Dạng 5: Mạch cầu tụ điện.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
Tải tài liệu