Chuyên đề khối đa diện và thể tích của chúng

Tài liệu gồm 81 trang, do các tác giả Lê Đình Hùng và Nguyễn Văn Vinh biên soạn, hướng dẫn giải các dạng toán chuyên đề khối đa diện và thể tích của chúng trong chương trình môn Toán lớp 12.

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến kẻ từ đỉnh góc vuông có độ dài bằng 1 nửa cạnh huyền; khi đó trung điểm cạnh huyền chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác là đường trung bình của tam giác. (Khi đề bài cho trung điểm của cạnh ta cần hết sức để ý tới việc vận dụng tính chất đường trung bình).
Gọi b là giao tuyến của 2 mặt phẳng và nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng và song song với thì a cũng song song với b. Nếu 2 mặt phẳng và giao nhau tại b và cùng song song với đường thẳng a (a không nằm trong mặt phẳng và thì a song song với b. Một đường thẳng được gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường phẳng chứa trong mặt phẳng đó.
Khoảng cách giữa 2 đối tượng (điểm, đoạn, đường hoặc mặt phẳng) là độ dài nhỏ nhất nối giữa 2 đối tượng đó. a) Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng hoặc 1 mặt phẳng: + Định nghĩa: Là độ dài của đoạn thẳng nối điểm đó với hình chiếu của điểm đó lên đường thẳng hoặc mặt phẳng đang xét. + Các phương pháp tìm khoảng cách: Xét bài toán tìm khoảng cách từ M đến mặt phẳng.

[ads]