Đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Ngữ Văn 12 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Ngữ Văn 12 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Phần một: PHẦN ĐỌC – HIỂU
1. Cách xác đinh chủ đề văn bản.
2. Sáu phương thức biểu đạt .
3. Sáu phong cách ngôn ngữ.
4. Các biện pháp tu từ.
5. Các phương thức trần thuật.
6. Các phép liên kết (liên kết các câu trong văn bản).
7. Sáu thao tác lập luận.
8. Yêu cầu nhận diện kiểu câu và nêu hiệu quả sử dụng.
9. Yêu cầu nhận diện các lỗi diễn đạt và chữa lại cho đúng.
10. Yêu cầu nêu cảm nhận nội dung và cảm xúc thể hiện trong văn bản .
11. Yêu cầu xác định từ ngữ, hình ảnh biểu đạt nội dung cụ thể trong văn bản.
12. Các hình thức trình bày của đoạn văn (kết cấu đoạn văn).
13. Yêu cầu nhận diện thể thơ.
Phần hai: PHẦN LÀM VĂN
I. Nghị luận xã hội
II. Nghị luận văn học
6 KIỂU ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC THƯỜNG GẶP:
Kiểu 1: Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Kiểu 2. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.
Kiểu 3. Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi.
Kiểu 4. Nghị luận về một tình huống truyện.
Kiểu 5. Nghị luận về một nhân vật, nhóm nhân vật trong truyện.
Kiểu 6. Nghị luận về giá trị của tác phẩm văn xuôi.

[ads]