Đề cương ôn tập HK2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Sinh học 12, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Sinh học 12 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Sinh học 12 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 16 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Sinh học 12 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là hệ thống các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm và tự luận có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Sinh học 12 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Sinh học 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
Phần 1. Lý thuyết: Phạm vi nội dung ôn tập: từ chương 1: Cơ chế di truyền cấp phân tử đến hết phần Sinh thái học SGK Sinh học lớp 12.
Một số câu hỏi gợi ý:
1. Cấu trúc chung của gen? Phân biệt gen nhân thực với gen nhân sơ? Đặc điểm của mã di truyền?
2. Cơ chế và ý nghĩa của các quá trình: tái bản AND, phiên mã, dịch mã, điều hoà hoạt động của gen.
3. Chuyên đề “Biến dị” gồm:
+ Biến dị di truyền: Đột biến: Các dạng, cơ chế và hậu quả của đột biến gen và đột biến NST.
+ Biến dị không di truyền: Thường biến.
4. Các quy luật di truyền: Nội dung, tỷ lệ chung, cách nhận biết từng quy luật (quy luật phân li, quy luật phân li độc lập, quy luật tương tác gen không alen, liên kết và hoán vị gen, liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân), ý nghĩa của các quy luật di truyền.
5. Phương pháp xác định nhóm gen liên kết, tần số hoán vị gen.
6. Các phép lai để xác định quy luật di truyền: Lai thuận nghịch, lai phân tích.
7. Nguyên tắc áp dụng quy luật nhân xác suất trong giải các bài toán quy luật di truyền.
8. Các đặc trưng di truyền của quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối.
9. Khái niệm về tần số tương đối của các alen và tần số kiểu gen. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể tự phối sau n thế hệ, của quần thể giao phối ngẫu nhiên.
10. Nội dung định luật Hardy-Weiberg, điều kiện nghiệm đúng và ý nghĩa của định luật.
11. Mô tả đặc điểm một số bệnh di truyền ở người. Nêu phương pháp phòng và chữa các bệnh di truyền ở người.
12. Nêu được các phương pháp ứng dụng di truyền trong chọn, tạo giống.
13. Nội dung các học thuyết tiến hóa, các bằng chứng tiến hóa.
14. Các con đường hình thành loài mới, hình thành đặc điểm thích nghi theo quan điểm Đác Uyn và quan điểm hiện đại.
15. Sự phát sinh phát triển của sinh vật và sự phát sinh loài người.
16. Nhân tố sinh thái? ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật?
17. Quần thể và các đặc trưng cơ bản của quần thể? Mối quan hệ giữa các loài trong quần thể?
18. Quần xã và hệ sinh thái? đặc trưng và mối quan hệ trong quần xã?
19. Dòng năng lượng trong HST? Chuỗi thức ăn va lưới thức ăn?
20. Các chu trình trong HST, Sinh quyển và tài nguyên thiên nhiên.
Phần 2: Bài tập: Học sinh ôn lại các dạng bài tập trong SGK sau các bài học và bài ôn tập chương. Tham khảo các bài tập trong sách bài tập Sinh học lớp 12.
Một số dạng bài tập minh hoạ:
Dạng 1: Xác định chiều dài của gen bình thường và gen sau đột biến khi biết số lượng của từng loại Nu và dạng đột biến.
Dạng 2: Xác định số NST trong các thể dị bội khi biết bộ NST 2n của loài. Xác định cơ chế hình thành các thể đột biến đó.
Dạng 3: Vận dụng thành thạo bảng công thức của Menden, công thức nhân xác suất để tinh số giao tử, số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình (không cần viết sơ đồ lai).
Dạng 4: Cho biết tỷ lệ kết quả phân li kiểu hình ở đời con của các phép lai, tìm kiểu gen của bố mẹ và xác định quy luật di truyền chi phối.
Dạng 5: Cho kiểu gen hoặc kiểu hình của bố mẹ trong các phép lai, biện luận và viết sơ đồ lai.
Dạng 6: Xác định tần số tương đối của các alen, tần số KG trong quần thể tự phối, trong quần thể ngẫu phối. Xác định cấu trúc di truyền và trạng thái cân bằng của quần thể?
Dạng 7. Phân tích sơ đồ phả hệ để tìm ra quy luật di truyền tật, bệnh trong sơ đồ.