Đề HSG Tiếng Anh 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Tiếng Anh 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ The woman says that Hauteville House ______.
+ The man ______ the Autumn Walking Festival.
+ This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester!

[ads]


Tải tài liệu