Đề khảo sát Hóa học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Hóa học 11 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Hóa học 11 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Hóa học của học sinh khối 11, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Hóa học 11.

Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Hóa học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Hóa học trong 50 phút, THI247.com đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Hóa học 11 được chia sẻ trên THI247.com để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Hóa học 11, kiểm tra định kỳ Hóa học 11.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 11 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Nhận xét không đúng là?
A. Hầu hết các hợp chất của cacbon là hợp chất hữu cơ. B. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra không hoàn toàn và theo nhiều hướng.
C. Liên kết trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. D. Chất hữu cơ luôn chứa C, H có thể có O, S, N.
+ Hỗn hợp X gồm: metan, etan, etilen, axetilen và buta-1,3-đien. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào 850 ml dung dịch nước vôi trong 0,1M, thu được 6,0 gam kết tủa và dung dịch Y. Đun nóng dung dịch Y lại thu thêm a gam kết tủa nữa. Khối lượng dung dịch nước vôi trong sau các phản ứng giảm 2,78 gam (coi khi đun nóng nước bay hơi không đáng kể và CO2 bay hoàn toàn). Giá trị của m là?
+ Thực hiện các phản ứng sau:
a) Nhiệt phân C3H8. b) Nhiệt phân butan. c) Hiđro hóa etilen. d) Thủy phân Al4C3. e) Cho C2H4(COONa)2 tác dụng với vôi tôi xút. g) Cho C2H5COONa tác dụng với vôi tôi xút.
Số trường hợp có thể thu được C2H6 là?
Tải tài liệu