Đề KSCL đội tuyển HSG Vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL đội tuyển HSG Vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi gồm 01 trang với 09 câu tự luận môn Vật lí, thời gian làm bài 180 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Vật lí 12 của nhà trường trước khi các em bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi Vật lí 12 cấp tỉnh của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Vật lí 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho một thanh OB cứng, không khối lượng, chiều dài OB = d. Thanh có thể quay tự do quanh trục quay nằm ngang đi qua O tại nơi có gia tốc trọng trường g. Vật m được gắn vào điểm B.
a. Tính chu kì dao động điều hòa của m theo d và g.
b. Gắn thêm vật m’ = m vào trung điểm của OB thì m dao động điều hòa với chu kì T1. Tính T1.
+ Một sóng đơn lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với biên độ không đổi A, bước sóng lamda và chu kì T. Ở thời điểm t0 = 0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Ở thời điểm t1 = T/2 một điểm cách một đoạn x = lamda/4 có li độ 5cm. Tính A.
+ Từ trường đều cố độ lớn B hướng dọc theo chiều dương trục Oz của hệ trục tọa độ Oxyz. Tại thời điểm t0 = 0 s một điện tích dương q khối lượng m bay qua điểm O với vận tốc v hướng dọc theo chiều dương của trục Oy. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên điện tích. Viết phương trình chuyển động của điện tích q theo phương Ox và theo phương Oy.

[ads]


Tải tài liệu