Đề KSCL Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

THI247.com chia sẻ đến đọc giả nội dung đề KSCL Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn học sinh khối 11 vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 Hóa học 11, bắt đầu học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán năm 2019, đây là giai đoạn quan trọng mà nhiều trường lựa chọn để tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Hóa học 11.

Đề KSCL Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh có mã đề 172, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài khảo sát trong thời gian 50 phút, đề nhằm giúp giáo viên bộ môn Hóa học nắm rõ chất lượng học tập môn Hóa học 11 trước thời điểm các em chuẩn bị nghỉ lễ kéo dài, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình phân tích định tính các nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ. Vai trò của CuSO4 (khan) và sự biến đổi màu của nó trong thí nghiệm này là?
A. định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
B. định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng.
C. định tính nguyên tố C và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
D. định tính nguyên tố H và màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh.
+ Cho các miếng Al vào cốc đựng dung dịch HNO3 có nồng độ khác nhau:
Cốc 1 có khí không màu bay ra, nhẹ hơn không khí.
Cốc 2 có khí không màu bay ra, đổi màu nâu đỏ trong không khí.
Cốc 3 có khí không màu bay ra, không đổi màu và nặng hơn không khí.
Khí bay ra trong các cốc 1, 2, 3 lần lượt là?
+ Cho các phát biểu sau:
(1). Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học do liên kết ba trong phân tử nitơ bền vững.
(2). Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí NH3 bằng phương pháp đẩy nước ra khỏi bình.
(3). Để làm khô khí NH3 có thể dung CuSO4 khan hoặc axit H2SO4 đặc.
(4). Dung dịch CH3COOH có pH < 7.
(5). Nguyên tố nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật.
(6). Ở các vùng đất nhiễm phèn người ta bón vôi để làm tăng pH của đất.
Số phát biểu đúng là?
Tải tài liệu