Đề thi cuối kì 1 Vật lý 10 năm 2020 – 2021 trường Lý Tự Trọng – Hà Tĩnh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi cuối kì 1 Vật lý 10 năm học 2020 – 2021 trường THPT Lý Tự Trọng – Hà Tĩnh.

+ Trong trường hợp nào có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm?
+ Phương trình liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của chuyển động chậm dần đều (a ngược dấu với v0 và v) là.
+ Công thức tính thời gian chuyển động của vật ném ngang là.

[ads]


Tải tài liệu