Đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Còn khoảng 3 tháng nữa là các em học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi học kỳ 2 môn Hóa học 12 năm học 2018 – 2019, và sau đó sẽ là kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 – những kỳ thi quan trọng bậc nhất trong suốt những năm tháng học tập trên ghế nhà trường.

Nhằm giúp các em có thêm nguồn đề Hóa học 12 tham khảo trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 2 Hóa học 12 năm học 2018 – 2019, THI247.com giới thiệu đến các em nội dung đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, tuy đây là đề thi Hóa học 12 của năm ngoái, nhưng cấu trúc và nội dung đề vẫn đảm bảo chất lượng cho kỳ thi năm nay, rất phù hợp để ôn tập, rèn luyện.

Đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc có mã đề 134 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, học sinh có 45 phút để hoàn thành bài thi, đề thi học kỳ 2 Hóa học 12 có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK2 Hóa học 12 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Cho hỗn hợp gồm Mg và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan vừa đủ trong dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì
A. cả hai đều bị ăn mòn như nhau. B. kim loại bị ăn mòn trước là sắt.
C. kim loại bị ăn mòn trước là thiếc. D. không kim loại nào bị ăn mòn.
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hợp chất KAl(SO4)2.12H2O dùng làm trong nước được gọi là phèn chua.
B. Ruby và saphia có thành phần hóa học chủ yếu là Al2O3.
C. Nước cứng là nước có chứa các cation Ca2+ và Mg2+.
D. Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột… có công thức là CaSO4.H2O.