Đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Để kiểm tra đánh giá khách quan và chính xác chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 11, vừa qua, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2018 – 2019.

Đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM được biên soạn theo dạng đề tự luận với 5 câu, học sinh làm bài thi HK2 Toán 11 trong thời gian 45 phút, đề thi có hướng dẫn giải.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM:
+ Tìm các giới hạn sau?
+ Tính đạo hàm của các hàm số sau?
+ Tìm m để hàm số liên tục tại x0 = 3.

[ads]


Tải tài liệu