Đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối năm môn Hóa học 12, các bạn cần tham khảo và thử sức với những đề thi HK2 Hóa học 12 chất lượng nhất.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Hóa học 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nhúng dây thép vào dung dịch NaCl có xảy ra ăn mòn điện hóa học.
B. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong cồn 96o.
C. Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng oxit bảo vệ.
D. Thạch cao sống có công thức CaSO4.2H2O.
+ Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
(b) Nước ép quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.
(c) Tơ nilon-6 kém bền trong môi trường axit và trong môi trường kiềm.
(d) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.
(e) Cao su buna-S, cao su buna-N đều thuộc loại cao su thiên nhiên.
Số phát biểu đúng là?
+ Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ X (C8H12O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol Z và hỗn hợp Y gồm hai muối. Axit hóa Y, thu được hai axit cacboxylic Q và T có cùng số nguyên tử hiđro (MQ > MT). Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử khối của Z là 62 g/mol.
(b) Có ba công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
(c) Nung nóng T với hỗn hợp rắn gồm NaOH, CaO, thu được CH4.
(d) Chất Q bị oxi hóa bởi dung dịch Br2.
Số phát biểu đúng là?
Tải tài liệu