Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 11 trong học kì vừa qua, sở Giáo dục và Đào tạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các trường THPT trực thuộc tổ chức kì thi kiểm tra định kì học kì 2 môn Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 1 trang, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Tiếng Anh 11 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Many high school students spend many hours (visit) the aged and (listen) to their problems.
+ The scientists who are researching the causes of cancer are making progress. (Change the relative clause into a participial clause).
+ The girl gave the boy a special gift on his birthday. (pay attention to the object focus of the sentence).

[ads]


Tải tài liệu