Đề thi HSG Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử 12 lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm giúp kiểm tra và nâng cao chất lượng đội tuyển HSG Lịch sử 12 của nhà trường.

Đề thi HSG Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc gồm có 01 trang, đề gồm 10 câu tự luận, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề thi HSG Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã giành được những thắng lợi to lớn như thế nào trong các năm: 1945, 1950, 1959, 1960.
+ Những thách thức lịch sử nào đặt ra cho triều Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX? Tại sao triều Nguyễn lại duy trì đường lối bảo thủ?
+ Nêu các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
+ Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 – 1884 thất bại?
+ Trình bày và nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa các nước Đồng minh tại Hội nghị Ianta (2-1945).

[ads]


Tải tài liệu