Đề thi thử THPTQG 2021 môn Lịch sử lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử THPTQG 2021 môn Lịch sử lần 1 trường Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện nào thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam?
+ Điểm khác biệt cơ bản giữa con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỉ XX) so với các con đường cứu nước trước đó là gì?
+ Nguyên nhân nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc?

[ads]


Tải tài liệu