Đề thi thử Vật lý TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử Vật lý TN THPT 2023 lần 1 trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh.

Câu 1. Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 2 60 cm quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều của vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0, 4T. Từ thông cực đại qua khung dây là A. 3 0,6.10 Wb B. 3 4,8.10 Wb C. 3 2, 4.10 Wb D. 3 1, 2.10 Wb Câu 2. Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A B, dao động theo phương thẳng đứng và với phương trình u u cos t mm A B 2 20.
Tốc độ truyền sóng là 30 cm s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 13,5 cm và cm có biên độ dao động là A. 2mm B.. 6mm C. 4mm D. 1mm Câu 3. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là A. 2 2 R C B. 2 2 1 R C C. 2 2 R C D. 2 2 1 R C.
Câu 4. Sóng cơ truyền theo trục Ox với phương trìnhu acos t x cm s 4 – 0,02. Tốc độ truyền của sóng này là A. 100. cm s B. 50. cm s C. 150. cm s D. 200. cm s Câu 5. Tại một thời điểm nào đó, một sóng ngang có tần số 4Hz lan truyền trên một sợi dây và làm cho sợi dây có dạng như hình vẽ dưới đây. Biết rằng điểm M đang ở vị trí thấp nhất, điểm P đang ở vị trí cao nhất, còn điểm N đang chuyển động đi xuống và khoảng cách giữa hai điểm M và P theo phương ngang là 50cm.
Hãy cho biết sóng truyền theo chiều nào và với tốc độ bao nhiêu? A. Sóng truyền từ P đến M với tốc độ 1,0. m s B. Sóng truyền từ M đến P với tốc độ 1,0. m s C. Sóng truyền từ P đến M với tốc độ 0,8. m s D. Sóng truyền từ M đến P với tốc độ 0,8. m s Câu 6. Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời:i cos t 2 100 (trong đó i tính bằng A còn t tính bằng s ). Phát biểu nào sau đây đúng: A. Tần số của dòng điện là 100Hz B. Tần số góc của dòng điện là 100Hz C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2A D. Dòng điện đổi chiều 314 lần trong một giây.

[ads]