Đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 10

Tuyển chọn các đề thi và đề kiểm tra Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân dành cho học sinh khối 10. Các đề thi và đề kiểm tra sẽ được THI247.com cập nhật thường xuyên dựa trên nguồn tài nguyên từ các trường THPT, từ quý thầy, cô giáo và các tác giả trên toàn quốc. Bạn đọc có thể xem và tải xuống miễn phí các đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 10 trên THI247.com.

ĐỀ THI 10
#10-01. Đề thi Toán 10
#10-02. Đề thi Vật lý 10
#10-03. Đề thi Hóa học 10
#10-04. Đề thi Sinh học 10
#10-05. Đề thi Tiếng Anh 10
#10-06. Đề thi Ngữ Văn 10
#10-07. Đề thi Lịch sử 10
#10-08. Đề thi Địa lý 10
#10-09. Đề thi GDCD 10