Đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 10

Tuyển chọn các đề thi và đề kiểm tra Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân dành cho học sinh khối 10. Các đề thi và đề kiểm tra sẽ được THI247.com cập nhật thường xuyên dựa trên nguồn tài nguyên từ các trường THPT, từ quý thầy, cô giáo và các tác giả trên toàn quốc. Bạn đọc có thể xem và tải xuống miễn phí các đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 10 trên THI247.com.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Đề kiểm tra Toán 10
Đề kiểm tra Vật lý 10
Đề kiểm tra Hóa học 10
Đề kiểm tra Sinh học 10
Đề kiểm tra Tiếng Anh 10
Đề kiểm tra Ngữ Văn 10
Đề kiểm tra Lịch sử 10
Đề kiểm tra Địa lý 10
Đề kiểm tra GDCD 10

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

Đề thi KSCL Toán 10
Đề thi KSCL Vật lý 10
Đề thi KSCL Hóa học 10
Đề thi KSCL Sinh học 10
Đề thi KSCL Tiếng Anh 10
Đề thi KSCL Ngữ Văn 10
Đề thi KSCL Lịch sử 10
Đề thi KSCL Địa lý 10
Đề thi KSCL GDCD 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

Đề thi HSG Toán 10
Đề thi HSG Vật lý 10
Đề thi HSG Hóa học 10
Đề thi HSG Sinh học 10
Đề thi HSG Tiếng Anh 10
Đề thi HSG Ngữ Văn 10
Đề thi HSG Lịch sử 10
Đề thi HSG Địa lý 10
Đề thi HSG GDCD 10

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Đề thi HK1 Toán 10
Đề thi HK1 Vật lý 10
Đề thi HK1 Hóa học 10
Đề thi HK1 Sinh học 10
Đề thi HK1 Tiếng Anh 10
Đề thi HK1 Ngữ Văn 10
Đề thi HK1 Lịch sử 10
Đề thi HK1 Địa lý 10
Đề thi HK1 GDCD 10

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Đề thi HK2 Toán 10
Đề thi HK2 Vật lý 10
Đề thi HK2 Hóa học 10
Đề thi HK2 Sinh học 10
Đề thi HK2 Tiếng Anh 10
Đề thi HK2 Ngữ Văn 10
Đề thi HK2 Lịch sử 10
Đề thi HK2 Địa lý 10
Đề thi HK2 GDCD 10