Đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 12

Tuyển chọn các đề thi và đề kiểm tra Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân dành cho học sinh khối 12. Các đề thi và đề kiểm tra sẽ được THI247.com cập nhật thường xuyên dựa trên nguồn tài nguyên từ các trường THPT, từ quý thầy, cô giáo và các tác giả trên toàn quốc. Bạn đọc có thể xem và tải xuống miễn phí các đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 12 trên THI247.com.

ĐỀ THI 12
#12-01. Đề thi Toán 12
#12-02. Đề thi Vật lý 12
#12-03. Đề thi Hóa học 12
#12-04. Đề thi Sinh học 12
#12-05. Đề thi Tiếng Anh 12
#12-06. Đề thi Ngữ Văn 12
#12-07. Đề thi Lịch sử 12
#12-08. Đề thi Địa lý 12
#12-09. Đề thi GDCD 12