Tuyển chọn các đề thi và đề kiểm tra Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân dành cho học sinh khối 12. Các đề thi và đề kiểm tra sẽ được THI247.com cập nhật thường xuyên dựa trên nguồn tài nguyên từ các trường THPT, từ quý thầy, cô giáo và các tác giả trên toàn quốc. Bạn đọc có thể xem và tải xuống miễn phí các đề thi và đề kiểm tra dành cho học sinh khối 12 trên THI247.com.

ĐỀ THI HK1 KHỐI 12 ĐỀ THI HK2 KHỐI 12
Đề thi HK1 Toán 12
Đề thi HK1 Vật lý 12
Đề thi HK1 Hóa học 12
Đề thi HK1 Sinh học 12
Đề thi HK1 Tiếng Anh 12
Đề thi HK1 Ngữ Văn 12
Đề thi HK1 Lịch sử 12
Đề thi HK1 Địa lý 12
Đề thi HK1 GDCD 12
Đề thi HK2 Toán 12
Đề thi HK2 Vật lý 12
Đề thi HK2 Hóa học 12
Đề thi HK2 Sinh học 12
Đề thi HK2 Tiếng Anh 12
Đề thi HK2 Ngữ Văn 12
Đề thi HK2 Lịch sử 12
Đề thi HK2 Địa lý 12
Đề thi HK2 GDCD 12
ĐỀ THI HSG KHỐI 12 ĐỀ THI KSCL KHỐI 12
Đề thi HSG Toán 12
Đề thi HSG Vật lý 12
Đề thi HSG Hóa học 12
Đề thi HSG Sinh học 12
Đề thi HSG Tiếng Anh 12
Đề thi HSG Ngữ Văn 12
Đề thi HSG Lịch sử 12
Đề thi HSG Địa lý 12
Đề thi HSG GDCD 12
Đề thi KSCL Toán 12
Đề thi KSCL Vật lý 12
Đề thi KSCL Hóa học 12
Đề thi KSCL Sinh học 12
Đề thi KSCL Tiếng Anh 12
Đề thi KSCL Ngữ Văn 12
Đề thi KSCL Lịch sử 12
Đề thi KSCL Địa lý 12
Đề thi KSCL GDCD 12