Điện thế – hiệu điện thế – chuyển động của điện tích trong điện trường đều

THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu điện thế – hiệu điện thế – chuyển động của điện tích trong điện trường đều, một nội dung kiến thức quan trọng trong chương trình Vật lý lớp 11. Tài liệu gồm 10 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết, phân dạng, hướng dẫn giải bài tập, cùng các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết về các chủ đề: điện thế, hiệu điện thế, chuyển động của điện tích trong điện trường đều.

Khái quát nội dung tài liệu điện thế – hiệu điện thế – chuyển động của điện tích trong điện trường đều:
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ
1. Công của lực điện trường đều
Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường, do đó người ta nói điện trường tĩnh là một trường thế.
2. Điện thế
Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằng thương số giữa công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q.
3. Hiệu điện thế
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N.
4. Thế năng tĩnh điện
5. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế
II. CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Tính công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường.
Phương pháp: Áp dụng các công thức: Công của lực điện trường đều, Điện thế tại một điểm trong điện trường, Điện thế tại một điểm M gây bởi điện tích q, Điện thế tại một điểm do nhiều điện tích gây ra, Hiệu điện thế.
Dạng 2: Chuyển động của electron trong điện trường.
Phương pháp:
+ Nếu điện tích cân bằng.
+ Nếu điện tích chuyển động: Lực tác dụng, Phương trình chuyển động, Sử dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán.
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI: Gồm 10 bài tập tự luận chủ đề điện thế – hiệu điện thế – chuyển động của điện tích trong điện trường đều có lời giải chi tiết.

[ads]