Khảo sát chuyên đề Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chuyên đề Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em tự kiểm tra lại kiến thức Hóa học lớp 10 sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019.

Đề thi khảo sát chuyên đề Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc có mã đề 132 gồm 12 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, học sinh làm bài trong 45 phút.

Trích dẫn đề thi khảo sát chuyên đề Hóa học 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Chọn các phát biểu sau:
(1).Chất oxi hóa là chất có khả năng cho electron.
(2). Sự oxi hóa là quá trình cho electron
(3).Chất khử là chất có khả năng nhận electron.
(4). Sự oxi hóa là quá trình nhận electron.
(5) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó nguyên tử hay ion này nhường electron cho nguyên tử hay ion khác .
(6) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó có kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.
(7) Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng trong đó tất cả các nguyên tố tham gia đều phải thay đổi số oxi hóa.
(8) Phản ứng trong đó nguyên tử hay ion này nhận electron của nguyên tử hay ion khác là phản ứng oxi hóa – khử.
Số phát biểu đúng là?
+ Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ có tổng số proton trong hạt nhân hai nguyên tố là 25. Vị trí của nguyên tử có số p nhỏ hơn trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là:
A. Chu kỳ 2, các nhóm IVA. B. Chu kỳ 3, các nhóm IIA.
C. Chu kỳ 3, các nhóm IA. D. Chu kỳ 3, các nhóm IIIA.
+ Tổng số hạt mang điện trong ion 2- AB3 bằng 82. Số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nhân của nguyên tử B là 8. Tính số proton trong nguyên tử A và B.