Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa:
Phương pháp giải. Sử dụng phối hợp linh hoạt các tính chất của lũy thừa. Cho a, b là các số thực dương, x, y là các số thực tùy ý. Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa. Rút gọn các biểu thức sau đây. Không dùng máy tính, hãy tính giá trị các biểu thức sau. Đưa các biểu thức sau về dạng lũy thừa của cùng một cơ số.

Tài liệu liên quan