Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 8

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 8 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Giáo dục Công dân 8.

Mục lục Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 8:
Bài 1: Tôn trọng lẽ phải.
Bài 2: Liêm khiết.
Bài 3: Tôn trọng người khác.
Bài 4: Giữ chữ tín.
Bài 5: Pháp luật và kỉ luật.
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.
Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
Bài 10: Tự lập.
Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội.
Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
Bài 19: Quyền tự do ngôn luận.
Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bài 21: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[ads]