Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Toán 8 (tập 2).

Mục lục Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2):
PHẦN ĐẠI SỐ.
Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
1. Mở đầu về phương trình.
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
4. Phương trình tích.
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp).
Bài đọc thêm.
Ôn tập chương III.
Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
3. Bất phương trình một ẩn.
4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Ôn tập chương IV.
PHẦN HÌNH HỌC.
Chương III – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.
1. Định lí Ta-lét trong tam giác.
2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.
3. Tính chất đường phân giác của tam giác.
4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất.
6. Trường hợp đồng dạng thứ hai.
7. Trường hợp đồng dạng thứ ba.
8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
Ôn tập chương III.
Chương IV – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU.
A – Hình lăng trụ đứng.
1. Hình hộp chữ nhật.
2. Hình hộp chữ nhật (tiếp).
3. Thể tích của hình hộp chữ nhật.
4. Hình lăng trụ đứng.
5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
6. Thể tích của hình lăng trụ đứng.
B – Hình chóp đều.
7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.
8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều.
9. Thể tích của hình chóp đều.
Ôn tập chương IV.
Bài tập ôn cuối năm.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI.
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH.
Biên tập lần đầu: NGUYỄN TRỌNG BÁ – NGUYỄN XUÂN BÌNH.
Biên tập tái bản: ĐẶNG THỊ MINH THU.
Biên tập kĩ thuật và trình bày: NGUYỄN THANH THUỶ – TRẦN THANH HẰNG.
Trình bày bìa: BÙI QUANG TUẤN.
Sửa bản in: NGUYỄN NGỌC TÚ.
Chế ba: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI.

[ads]