đề thi thử

 1. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

  Nhằm đánh giá năng lực học sinh và giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện ôn tập, rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý, trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương đã tiến hành biên soạn đề thi và tổ chức thi thử môn Vật lý lần 2, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm...
 2. thi247

  Đề thi thử Hóa học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

  Nhằm đánh giá năng lực học sinh và giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện ôn tập, rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học, trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương đã tiến hành biên soạn đề thi và tổ chức thi thử môn Hóa học lần 2, đề gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm...
 3. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

  Nhằm đánh giá năng lực học sinh và giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện ôn tập, rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh, trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương đã tiến hành biên soạn đề thi và tổ chức thi thử môn Tiếng Anh lần 2, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc...
 4. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

  Nhằm đánh giá năng lực học sinh và giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện ôn tập, rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương đã tiến hành biên soạn đề thi và tổ chức thi thử môn Toán lần 2, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách...
 5. thi247

  Đề thi thử Ngữ Văn Đề thi thử THPTQG 2018 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ Văn, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Ngữ Văn lần 3, đề gồm 1 trang với 2 phần đọc hiểu và làm văn, mỗi phần có nhiều...
 6. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Tiếng Anh lần 3, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài...
 7. thi247

  Đề thi thử Hóa học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Hóa học lần 3, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50...
 8. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Vật lý lần 3, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50...
 9. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Toán lần 3, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút...
 10. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có điều kiện để thử sức và rèn luyện thường xuyên hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học, ngày 13/05/2018, trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An đã biên soạn đề thi thử Sinh học lần 3, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50...
 11. thi247

  Đề thi thử Ngữ Văn Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Để giúp học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức và tâm lý, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ Văn lần 3, đề có cấu trúc tương tự đề minh họa môn Ngữ Văn 2018 với 2 phần đọc hiểu và làm văn, thí...
 12. thi247

  Đề thi thử Hóa học Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Để giúp học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức và tâm lý, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học lần 3, đề có cấu trúc tương tự đề minh họa môn Hóa học 2018 với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan...
 13. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Để giúp học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức và tâm lý, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh lần 3, đề có cấu trúc tương tự đề minh họa môn Tiếng Anh 2018 với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách...
 14. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Để giúp học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức và tâm lý, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán lần 3, đề có cấu trúc tương tự đề minh họa môn Toán 2018 với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí...
 15. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Để giúp học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức và tâm lý, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học lần 3, đề có cấu trúc tương tự đề minh họa môn Sinh học 2018 với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách...
 16. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 3 mã đề 132 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, kỳ thi nhằm tạo điều kiện để các em được rèn luyện thường xuyên để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý, đề thi có đáp án và lời giải chi...
 17. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học sở GD và ĐT Bắc Ninh

  Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh khối 12 tham gia thử sức, làm quen với kỳ thi THPTQG 2018 môn Sinh học, sở GD và ĐT Bắc Ninh đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Sinh học sở GD và ĐT Bắc Ninh, đây có thể coi là lần thi thử thứ 2 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc...
 18. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý sở GD và ĐT Bắc Ninh

  Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh khối 12 tham gia thử sức, làm quen với kỳ thi THPTQG 2018 môn Vật lý, sở GD và ĐT Bắc Ninh đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý sở GD và ĐT Bắc Ninh, đây có thể coi là lần thi thử thứ 2 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc...
 19. thi247

  Đề thi thử GDCD Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn GDCD sở GD và ĐT Bắc Ninh

  Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh khối 12 tham gia thử sức, làm quen với kỳ thi THPTQG 2018 môn GDCD, sở GD và ĐT Bắc Ninh đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn GDCD sở GD và ĐT Bắc Ninh, đây có thể coi là lần thi thử thứ 2 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...
 20. thi247

  Đề thi thử Lịch sử Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử sở GD và ĐT Bắc Ninh

  Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh khối 12 tham gia thử sức, làm quen với kỳ thi THPTQG 2018 môn Lịch sử, sở GD và ĐT Bắc Ninh đã tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử sở GD và ĐT Bắc Ninh, đây có thể coi là lần thi thử thứ 2 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc...
Top