lịch sử 12

  1. thi247

    Lịch sử 12 Đề cương ôn tập Lịch sử 12 HK2

    Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập nhanh kiến thức môn Lịch sử 12 để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 và xa hơn là kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, THI247.com gửi đến các em tài liệu Đề cương ôn tập Lịch sử 12 HK2. Đề cương gồm 18 trang, tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử trọng tâm...
  2. thi247

    Lịch sử 12 Sơ đồ tư duy Lịch sử 12

    Tài liệu gồm 17 trang giới thiệu sơ đồ tư duy Lịch sử 12 theo các bài học. Thông tin tài liệu: Tên tài liệu: Sơ đồ tư duy Lịch sử 12 Tác giả: N/A Nội dung chính: Học lịch sử lớp 12 qua sơ đồ tư duy, Phương pháp học lịch sử 12 dễ nhớ Năm phát hành: N/A Số trang: 17 Giới thiệu sơ lược: Tài liệu...
Top