ngữ văn 10

  1. thi247

    Ngữ Văn 10 Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 HK2 năm 2017 - 2018 trường Chu Văn An - Hà Nội

    Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 HK2 năm 2017 - 2018 trường Chu Văn An - Hà Nội gồm 3 trang được biên soạn nhằm cung cấp đến các em học sinh lớp 10 các nội dung cần ôn tập và đề tham khảo thi học kỳ 2 Ngữ Văn 10. Đề cương có cấu trúc gồm 4 phần: A. PHẠM VI KIẾN THỨC I. PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Học...
  2. thi247

    Ngữ Văn 10 Đề cương ôn tập HK2 Ngữ Văn 10

    Đề cương ôn tập HK2 Ngữ Văn 10 gồm 9 trang giới thiệu cấu trúc đề thi HK2 Ngữ Văn 10, đồng thời tóm tắt kiến thức Ngữ Văn 10 học kỳ 2 trọng tâm giúp học sinh ôn tập cho kỳ thi. Cấu trúc đề thi HK2 Ngữ Văn 10 như sau: I/ ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) - Cho một đoạn ngữ liệu - Đọc và nhận biết: + Phong...
Top