Tìm nguyên hàm hàm số lượng giác bằng phương pháp đổi biến

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm nguyên hàm hàm số lượng giác bằng phương pháp đổi biến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm nguyên hàm hàm số lượng giác bằng phương pháp đổi biến:
Phương pháp giải: Nguyên hàm dạng (sinx)cosxdx. Tính nguyên hàm sinxdx. Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thỏa mãn F(0) = 0. Tính F(x). Từ đó suy ra F(0) = 2ln2 – 2.

Tài liệu liên quan