đề thi thử

 1. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 3

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 3 mã đề 269 được biên soạn bám sát đề minh họa Tiếng Anh năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thi sinh có 60 phút để làm bài, đề thi có đáp án.
 2. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 3

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 3 mã đề 132 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán, kỳ thi thử được tổ chức trong thời điểm kỳ thi chính thức đã đến gần, đây có thể coi...
 3. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2 được biên soạn và tổ chức thi thử trong thời điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý đã cận kề, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án các mã đề 001, 002...
 4. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2 được biên soạn và tổ chức thi thử trong thời điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán đã cận kề, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án các mã đề 001, 002, 003...
 5. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh học trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh học trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2 được biên soạn và tổ chức thi thử trong thời điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học đã cận kề, đề gồm 7 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án. Qua kỳ thi này...
 6. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2

  Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Thị Xã Quảng Trị lần 2 được biên soạn và tổ chức thi thử trong thời điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh đã cận kề, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án các mã đề 001...
 7. thi247

  Đề thi thử Ngữ Văn Đề thi thử THPTQG 2018 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Ngữ Văn đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Ngữ Văn lần 4, đề gồm 2 trang với 2 phần: đọc hiểu và làm văn; phần đọc hiểu với đoạn trích...
 8. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Tiếng Anh đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Tiếng Anh lần 4, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong...
 9. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Toán đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Toán lần 4, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 90 phút, đề...
 10. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Vật lý đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Vật lý lần 4, đề gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 50...
 11. thi247

  Đề thi thử Hóa học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Hóa học trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Hóa học đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Hóa học lần 4, đề gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 50...
 12. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh học trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần 4

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 củng cố lại các kiến thức Sinh học đã ôn tập, trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Đại học Sư Phạm Hà Nội) biên soạn đề thi thử Sinh học lần 4, đề gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 50...
 13. thi247

  Đề thi thử Tiếng Anh Đề thi thử THPTQG 2018 môn Tiếng Anh kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Tiếng Anh, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN TIẾNG ANH, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày...
 14. thi247

  Đề thi thử Sinh học Đề thi thử THPTQG 2018 môn Sinh học kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Sinh học, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN SINH HỌC, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày...
 15. thi247

  Đề thi thử Vật lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Vật lý kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lý, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN VẬT LÝ, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày trong...
 16. thi247

  Đề thi thử Toán Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN TOÁN, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày trong...
 17. thi247

  Đề thi thử GDCD Đề thi thử THPTQG 2018 môn GDCD kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn GDCD, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN GDCD, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày trong...
 18. thi247

  Đề thi thử Ngữ Văn Đề thi thử THPTQG 2018 môn Ngữ Văn kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN NGỮ VĂN, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày...
 19. thi247

  Đề thi thử Địa lý Đề thi thử THPTQG 2018 môn Địa lý kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn , đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN ĐỊA LÝ, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày trong tuần...
 20. thi247

  Đề thi thử Lịch sử Đề thi thử THPTQG 2018 môn Lịch sử kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 12 và các em thí sinh tự do trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn Lịch sử, đài truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 đã lên kế hoạch sản xuất và phát sóng chương trình CHINH PHỤC KỲ THI 2018 MÔN LỊCH SỬ, chương trình được phát sóng lúc 16h00 các ngày...
Top