Chinh phục lý thuyết và bài tập chuyên đề di truyền, biến dị Sinh học

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Chinh phục lý thuyết và bài tập chuyên đề di truyền, biến dị Sinh học do PGS.TS Nguyễn Văn Đính và TS. Nguyễn Thị Việt Nga biên soạn, sách gồm 248 trang trình bày lý thuyết và bài tập chuyên đề di truyền và biến dị, giúp học sinh ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Chương 1. Cơ sở vật chất, cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
1. Axit nuleit
2. Gen và mã di truyền
3. Protein
4. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
C. Bài tập trắc nghiệm
1. Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến ADN (gen) và nhân đôi ADN (gen)
2. Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến gen – marn
3. Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến mã di truyền – dịch mã – protein – điều hòa tổng hợp protein
Chương 2. Cơ sở vật chất, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
1. Bộ nhiễm sắc thể của loài
2. Cơ chế ổn định bộ NST của loài
3. Một số nội dung cần ghi nhớ về cấu trúc tế bào
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
C. Bài tập trắc nghiệm
Chương 3. Tính quy luật của hiện tượng di truyền
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
1. Quy luật di truyền phân li và phân li độc lập
2. Sự tác động của nhiều gen lên một tính trạng và tính đa hiệu của gen
3. Di truyền liên kết và hoán vị gen
4. Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính
5. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 4. Di truyền học quần thể
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
I. Cấu trúc di truyền của quần thể
1. Khái niệm quần thể
2. Tần số tương đối của các alen và kiểu gen
II. Quần thể tự phối
III. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên
1. Quần thể giao phối
2. Định luật Hacdi – Vanbec
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
1. Dạng 1. Các gen nằm trên NST thường
2. Dạng 2. Các gen nằm trên NST giới tính và xét nhiều cặp gen
3. Dạng 3. Xét nhiều cặp gen phân li độc lập
C. Bài tập tự luyện ứng dụng các dạng bài vừa học
D. Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 5. Di truyền người
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người
2. Di truyền y học
3. Di truyền y học tư vấn
4. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 6. Biến dị
A. Tổng hợp lý thuyết trọng tâm
1. Phân biệt về quan điểm biến dị của Dacuyn và di truyền hiện đại
2. Thường biến
3. Biến dị tổ hợp
4. Đột biến gen
5. Đột biến nhiễm sắc thể
B. Bài tập định hình tư duy giải toán
Quan sát số lượng đột biến NST trên tiêu bản cố định và tạm thời
C. Bài tập có hướng dẫn và vận dụng
1. Đột biến gen
2. Đột biến cấu trúc – Số lượng NST
3. Viết giao tử, tỉ lệ giao tử của cơ 2n giảm phân bị rối loạn
D. Câu hỏi trắc nghiệm

[ads]