Đề thi học kì 2 Vật lí 11 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Vật lí 11, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Vật lí 11, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức … Xem thêm