Đề thi chọn HSG Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận nhằm tìm kiếm, phát hiện các em học sinh giỏi Lịch sử 10 tại trường để bồi dưỡng, đào tạo thêm, chuẩn bị … Xem thêm