Đề thi chọn HSG cấp trường Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG cấp trường Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 2 trang với 7 bài toán tự luận, thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề, kỳ thi được diễn ra vào ngày 28/09/2018, đề thi có … Xem thêm