Đề cuối kỳ 2 GDCD 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 GDCD 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Mỗi công dân cần có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn vì điều này giúp cho công dân.
+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách nào sau đây?
+ Hoạt động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

[ads]


Tải tài liệu