Đề cuối kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lạc Long Quân – Bến Tre

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề cuối kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lạc Long Quân – Bến Tre.

Câu 1. Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đó là A. hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh. B. chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm. C. hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh. D. hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh. Câu 2. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt. B. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống. C. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta. D. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Câu 3. Để đối phó với thế mạnh của quân Nguyên – Mông, ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách A. ngụ binh ư nông. B. tiên phát chế nhân. C. vườn không nhà trống. D. lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc. Câu 4. Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống vào những năm 1075 – 1077? A. Lê Hoàn. B. Lý Thường Kiệt. C. Trần Hưng Đạo. D. Lý Công Uẩn.
Câu 5. Chiến thắng nào không phải là chiến thắng của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên? A. Trận Ngọc Hồi. B. Trận Bạch Đằng. C. Trận Hàm Tử. D. Trận Vạn Kiếp. Câu 6. Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn? A. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. B. Phong trào nông dân bị đàn áp. C. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái. D. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc. Câu 7. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là A. trận Bạch Đằng. B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút. C. trận Chi Lăng – Xương Giang. D. trận Ngọc Hồi – Đống Đa. Câu 8. Sau khi làm chủ Đàng Trong, phong trào Tây Sơn tiếp tục làm nhiệm vụ gì? A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh. B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh. C. Tiêu diệt chúa Trịnh lập nên triều đại mới. D. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê -Trịnh, bước đầu thống nhất đất nước. Câu 9. Phong trào Tây Sơn mang tính chất là A. cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. B. cuộc khởi nghĩa nông dân.
C. chiến tranh giải phóng dân tộc. D. nội chiến. Câu 10. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta dưới thời Nguyễn là A. Việt Nam. B. Đại Nam. C. Nam Việt D. An Nam. Câu 11. Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt Luật lệ còn được gọi là gì? A. Luật Gia Long. B. Luật Hoàng triều. C. Luật Minh Mạng. D. Luật Hồng Đức. Câu 12. Nhà Nguyễn chủ trương hạn chế hoạt động của tôn giáo nào? A. Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo. D. Nho giáo. Câu 13. Nhà Nguyễn đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây như thế nào? A. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây. B. Thi hành chính sách tương đối mở đối với các nước phương Tây. C. Thực hiện mở cửa để quan hệ với phương Tây. D. Chủ trương “đóng cửa”, không chấp nhận quan hệ ngoại giao. Câu 14. Thể loại văn học nào phát triển mạnh nhất dưới triều Nguyễn? A. Văn học chữ Hán. B. Văn học chữ Nôm. C. Văn học dân gian. D. Văn học chữ Quốc ngữ. Câu 15. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật? A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển. C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều. D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước.
Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng? A. Nạn đói xảy ra thường xuyên. B. Chỉ còn số lượng nhỏ nông dân làm nông nghiệp. C. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ, năng suất thấp. D. Nông dân nộp địa tô rất nặng nề và làm mọi nghĩa vụ phong kiến. Câu 17. Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng gồm A. Quý tộc, tư sản và công nhân. B. Quý tộc, tư sản và nông dân. C. Quý tộc, Tăng lữ và nông dân. D. Quý tộc, Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba. Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của đẳng cấp Quý tộc và Tăng lữ? A. Chiếm đa số trong dân cư. B. Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế. C. Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội. D. Muốn duy trì quyền lực, củng cố chế độ phong kiến. Câu 19. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là A. mâu thuẫn giữa tư sản với Quý tộc phong kiến. B. mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với Tăng lữ và Quý tộc. C. mâu thuẫn giữa nông dân với Quý tộc, Tăng lữ D. mâu thuẫn giữa các lực lượng tiến bộ trong xã hội với chế độ phong kiến. Câu 20. Các nhà tư tưởng tiểu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là A. Môngtexkiơ, Ôoen và Phuriê. B. Ôoen, Phuriê và Xanh Ximông. C. Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte. D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông.

[ads]