Đề cuối kỳ 2 Ngữ Văn 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Ngữ Văn 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Nêu hiệu quả phép đối được sử dụng trong câu: “Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây”.
+ Anh/Chị hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ sau? Những mong cá nước sum vầy, Bao ngờ đôi ngả nước mây cách vời.
+ Anh/Chị hãy nhận xét về tình cảm, thái độ của tác giả được thể hiện trong đoạn trích.

[ads]


Tải tài liệu