Đề cuối kỳ 2 Vật lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Vật lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.103 J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 200C sôi là:
+ Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 300K và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 450K thì áp suất trong bình sẽ là:
+ Hiện tượng mực chất lỏng bên trong ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống gọi là hiện tượng?

[ads]


Tải tài liệu