Đề cương ôn thi HK2 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 sắp tới, THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đề cương ôn thi HK2 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai.

Khái quát nội dung đề cương ôn thi HK2 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh.
1. Oxi.
2. S và SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
3. HS2 có tính khử mạnh.
4. Tính chất của H2SO4 loãng và đặc, nóng.
5. Tính chất vật lí của S và hợp chất của lưu huỳnh.
Chương 7: Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học.
1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độc phản ứng (nồng độ, diện tích tiếp xúc, nhiệt độ …).
2. Các yếu tố ảnh hướng tới chuyển dịch cân bằng (1. nồng độ; 2. áp suất; 3. nhiệt độ; 4. chất xúc tác).
Tải tài liệu