Đề giữa kì 1 Địa lý 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Địa lý 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM.

Câu 1 (3,0 điểm). a. Trình bày đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. b. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động tới sự phát triển kinh tế như thế nào?
Câu 2 (2,0 điểm). Hệ quả về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là gì? Kể tên 4 tổ chức liên kết kinh tế khu vực mà em biết.
Câu 3 (1,0 điểm). Trình bày nguyên nhân vấn đề suy giảm tầng ôzôn. Nêu các giải pháp để khắc phục vấn đề trên.
Câu 4 (2,0 điểm). Hãy trình bày các vấn đề dân cư – xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế ở Châu Phi.
Câu 5 (2,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu: TỈ LỆ GIA TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 Năm 1990 1995 2002 2005 2010 Tỉ lệ tăng GDP (%) 0,5 0,4 0,5 5,5 2,5 Em hãy: Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh giai đoạn 1990 – 2010 và rút ra kết luận về kinh tế của Mĩ Latinh giai đoạn này.

[ads]